czwartek, 13 grudnia 2012

05 festiwal fotodokumentu / 05th festival of photodocument

28 listopada w galerii 2piR otwarta została wystawa "Sztuka rewitalizacji" autorstwa Petera Liedtke oraz Thomasa Pflauma. Ilustruje ona temat przewodni festiwalu, którym jest gigantyczny projekt rewitalizacji postindustrialnych obszarów Zagłębia Ruhry. Wystawę w bardzo interesujący sposób uzupełniły wykłady obu autorów, obfitujące w fakty i informacje o unikatowej wartości, a także zamykająca spotkanie dyskusja panelowa. Jutro w Galerii Miejskiej "Arsenał" zostanie otwarta druga część festiwalowej wystawy, z udziałem 13 autorów, po czym przewidziane są kolejne wykłady i prezentacje multimedialne. Myślę, że warto się zjawić w "Arsenale" jutro o 18:00...On November, 28th the 2piR Gallery opened the exhibition "The Art of Revitalisation" by Peter Liedtke and Thomas Pflaum. It illustrates the lead theme of the festival, which is a truly gigantic project of revitalising the post-industrial Ruhr area in western Germany. The exhibition was complemented, in a very interesting way, by lectures of both authors, rich in facts and information of unique value, as well as a panel discussion ending the meeting. Tomorrow the City Gallery "Arsenal" in Poznan will open the second part of the festival's exhibition with the participation of 13 authors. After the vernissage there will also be lectures and multimedia presentations. I think it is indeed worthwile to appear in the "Arsenal" tomorrow, at 6 pm...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz