poniedziałek, 27 maja 2013

Ogólnodostępny strzeżony +lotnisko 24h / Public, guarded +airport 24/7

Obrazek z szeroko pojętego centrum piątego co do wielkości miasta w kraju...


An image from the greater centre of the fifth largest city in the country...

poniedziałek, 20 maja 2013

Matka Boska motoryzacyjna - epilog / Holy Mary, car industry style - epilogue

Okazuje się, że poprzedni post na temat Matki Boskiej motoryzacyjnej wymaga uzupełnienia. W rozmowie z sołtysem wsi dowiedziałem się, że kawałek ziemi przylegający do figury został kupiony przez przedsiębiorcę z miasta powiatowego i następnie odrolniony. Stanowi zatem obecnie teren pod działalność gospodarczą. Właściciel nie konsultował założenia złomowiska z nikim ze sąsiadów, a cała lokalna społeczność jest jemu przeciwna. Sytuacja prawna faworyzuje jednak przedsiębiorcę. Zachodzi pytanie, dlaczego prawo nie jest po stronie przygniatającej większości...


It turns out that the previous post about Holy Mary, car industry style needs a supplement. In a conversation with the village mayor I learned that the piece of land adjacent to the statue was bought by an entrepreneur from the district town and then converted from farming to an area for business. The owner did not consult the junkyard with anyone from the neighbours, and the entire local community is against him. The legal situation favours the entrepreneur, though. There is at most the question of why the law is not on the side of the overwhelming majority...

piątek, 3 maja 2013

Super święta instalacja symboliczna... / Super holy installation, symbolic style...

Jedno zdanie co do mini-cyklu, który dzisiaj się kończy (będzie jeszcze mały suplement do Matki Boskiej motoryzacyjnej): jego celem nie jest wyśmiewanie się z czyichkolwiek uczuć, lecz refleksja (raczej smutna i mało optymistyczna) na temat jakości symboli wykorzystywanych w przestrzeni publicznej...

PS: poniższe fotografie zawierają mnóstwo detali; jeśli zdecyduję się na ich powiększenie, na pewno powinny być wydrukowane w dużym formacie - na szczęście, mimo porywistego wiatru podczas ekspozycji, obie są ostre jak brzytwa :-)Just one sentence about the mini-series which ends today (there will still be a small supplement to the Holy Mary, car industry style): its goal is not just making fun of anyone's feelings but rather a thought (sad and bleak, actually) on the quality of symbols used in public spaces...

PS: these photographs contain lots of details; if I ever decide to print them, they should be printed big - luckily, despite strong wind gusts during exposition, both are razor sharp :-)

czwartek, 2 maja 2013

Matka Boska obudowana / Holy Mary, built-in style

Z obudowy został tylko stelaż i daszek - szyb już nie ma. Stalowa kapliczka jest tak przechylona, że nie da się wyprostować linii na zdjęciu - co wcale nie świadczy na jego niekorzyść... :-)Only the chassis and the roof remain from the housing - the glass is gone. The steel structure is so slanted that it is impossible to straighten the lines in the picture - which, by the way, is not necessarily very disadvantageous... :-)