niedziela, 13 stycznia 2013

Obrazki z wystawy (i z warsztatów) / Pictures of an exhibition (and workshop)

Zgodnie ze zwyczajem zamieszczam dokumentację wystawy "Horyzonty czasu" w Galerii OKNO w Słubicach, a także dwa zdjęcia powstałe podczas prowadzonych przeze mnie warsztatów poświęconych znaczeniu i roli czasu w fotografii. Miejsce zaskoczyło pozytywnie nie tylko ze względu na ciekawą przestrzeń, ale także za sprawą prowadzonej regularnie i, jak mniemam, unikatowej w skali publicznych placówek kulturalnych działalności edukacyjnej w zakresie sztuk plastycznych oraz fotografii. O efektach świadczyć może iście imponujący "świeży" kalendarz na rok 2013, złożony ze zdjęć wykonanych przez członków grup: dziecięcej oraz młodzieżowej i dorosłych. Ani Panek-Kusz, kuratorce galerii i niestrudzonej animatorce działań w obszarze kultury należą się wyrazy uznania oraz życzenia dalszej energii i efektów w pracy.

Wystawa będzie czynna do 8 marca.According to the already established custom, I am posting a bit of documentation of the exhibition "Horizons of Time" at the Gallery OKNO in Slubice, as well as two of the photographs made ​​during my workshop on the importance and role of time in photography. The venue was extraordinary not only because of its interesting space, but also because of the regularly held (and unique throughout the landscape of public cultural institutions in Poland) educational activities in the field of visual arts and photography. The effects can be viewed in form of a truly impressive "fresh" calendar for 2013, assembled from images taken by members of the teaching groups: children, youth and adults. Anna Panek-Kusz, the gallery curator and tireless animator of cultural activities deserves recognition and wishes of further energy and effects at work.

The exhibition will be closed on March 8th.

1 komentarz:

  1. Podpisuje się obiema rękami pod słowami uznania dla działalności Pani Anny Pnaek - Kusz w słubickiej Galerii Okno

    OdpowiedzUsuń