czwartek, 17 stycznia 2013

Joel Sternfeld - Retrospective (1)

Pierwsza w Niemczech retrospektywna wystawa Joela Sternfelda została zaprezentowana w C/O Berlin od 10 listopada 2012 roku do 13 stycznia 2013 roku. Wystawa zaiste znakomita, dająca jednoczesny wgląd w różne nurty twórczości Sternfelda oraz - jak się wydaje - pokazująca jego osobowość w sposób pełny i wyczerpujący (choć tego ostatniego przymiotnika nie można być do końca pewnym - raczej trudno zakładać, że artysta podzielił się wszystkim z publicznością). Na parterze zabytkowego budynku cesarskiego urzędu poczty znalazły się wybory z następujących cykli: First Pictures, z czasów New Color Photography (1970-78), Strangers Passing - portrety ludzi w ich naturalnym otoczeniu (1987-2000) oraz American Prospects - esej zrealizowany podczas kilkuletniej podróży przez USA VW-Busem (1978-86). Dwa ostatnie cykle zostały pokazane w większym formacie i zwłaszcza ostatni uderza precyzją oraz ostrością spojrzenia.


Germany's first retrospective exhibition of Joel Sternfeld was presented at C/O Berlin from November 10th, 2012 till January 13th, 2013. Exhibition was truly outstanding, giving simultaneous insight into the various threads of Sternfeld's work and - as it seems - showed his personality in a complete and exhaustive manner (though the latter adjective can not be entirely certain - it's rather difficult to assume that the artist shared everything with the audience). On the ground floor of the historic building of the imperial post office there were selections from the following cycles presented: First Pictures - from the days of New Color Photography (1970-1978), Passing Strangers - portraits of people in their natural environments (1987-2000) and American Prospects - an essay, completed during a few years of travel across the U.S. in a VW-Bus (1978-1986). The last two cycles were shown in a larger format, and especially the last one hit with precision and sharpness of the author's look.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz