niedziela, 20 stycznia 2013

André Rouillé - La photo dans la tourmente des images

PARISart opublikował artykuł autorstwa André Rouillé, analizujący w ciekawy sposób różnice między charakterem i naturą fotografii wykonywanych tradycyjnie oraz cyfrowo. Moja znajomość języka francuskiego nie pozwala mi na dokonanie dobrego tłumaczenia, a tłumacz Google na język polski wypluwa miazgę. Zachęcam więc do zapoznania się z tekstem źródłowym, ewentualnie do próby tłumaczenia na angielski...

http://www.paris-art.com/art-culture-France/la-photo-dans-la-tourmente-des-images/404/404.html#haut
Sarah Derat, The Best of The Best (détail), 2011. Diaporama vidéo projeté sur écran, canapé en cuir, table basse, dimensions variables. Courtesy Galerie Dakota, © Sarah Derat.
PARIS art published an article by André Rouillé in which he analyses differences in the nature of traditional and digital photography, in a very interesting way. My French does not allow me to make a good translation, Google translator also seems to have his problems. You are thus encouraged to read the source version or at least try the machine translation...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz