środa, 7 listopada 2012

"Z drugiej strony" - dokumentacja / "From the Other Side" - documentation

Spełniam obietnicę daną między innymi autorom, którzy nie mogli przybyć na otwarcie. Dokumentacja została wykonana dwa dni przed wernisażem, w kolejności oglądania poszczególnych pomieszczeń.

Nawiasem mówiąc wystawa została przedłużona - można ją oglądać do końca listopada w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 11-15. Inne dni lub godziny wymagaja uzgodnienia z Galerią Szyperska; mogę oczywiście pomóc w kontakcie.
widok ogólny / general view
Grzegorz Jarmocewicz
Maciej Herman
Maciej Herman
Tomasz Wiech
Magda Hueckel
Maciej Kuszela
Maciej Bujko
Grzegorz Jarmocewicz
Sławomir Tobis
Sławomir Tobis
Sławomir Tobis
Michał Sita
Agnieszka Rayss
This is to fulfill the promises made, among others, to the authors who could not attend the opening. The documentation was made two days before the vernissage, in the sequence of visiting of the individual rooms.

By the way, the exhibition time has been extended - you can visit it till the end of November on Mondays, Wednesdays and Thursdays from 11 am to 3 pm. Other weekdays or times require arrangements with Szyperska Gallery; I can certainly help with contacting them.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz