piątek, 23 listopada 2012

Berlin: Jesper PMAN Petersson

de freo gallery (Auguststr. 85) nie znalazła się co prawda w oficjalnym programie Miesiąca Fotografii, niemniej proponuje ciekawą wystawę Szweda "PMANa" Peterssona, zatytułowaną "Yes Baby!", której towarzyszy album pod tym samym tytułem, stanowiący podsumowanie trzech lat pracy nad projektem. Jego treścią była kwestia wykorzystywania i bycia wykorzystywanym w społeczeństwie, w połączeniu z powierzchownością relacji między kobietami a mężczyznami. Najciekawszą część ekspozycji stanowią sporych rozmiarów obiekty fotograficzne, zmontowane z dwóch warstw: tradycyjnie wydrukowanych zdjęć oraz przemyślnie zadrukowanej matowej płyty z plexi. Całość stanowi ciekawą propozycję, dającą duże pole do interpretacji i niezwykłe wrażenie przestrzenności obrazu, nawet przy niewyszukanym pojedynczym oświetleniu halogenowym. Nie mówiąc już o tym, że same fotografie są po prostu niezłe :-)
 

Wystawa jest pokazywana do 8 grudnia 2012 r.de freo gallery (Auguststr. 85) has not found itself in the official programme of the Month of Photography, however, it shows an interesting exhibition of the Swede "PMAN" Petersson, entitled "Yes Baby!", accompanied by an album of the same title, being a summary of three years of work on the project. Its primary subject was the issue of using and being used in the community, in conjunction with the superficiality of relations between men and women. The most interesting part of the exhibition constitute large size photographic objects, combined of two layers: ordinarily printed photographs and artfully printed matte plexiglass plates. The whole is an interesting proposal which leaves much room for interpretation and gives an unusual impression of space ad plasticity, even lighted with a single simple halogen. Not to mention the fact that the photographs themselves are simply good :-)

The exhibition is shown till December 8th, 2012.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz