niedziela, 11 listopada 2012

Camera Work Contemporary: COLOR

Do Berlina warto teraz wybrać się jak rzadko - w ramach  5TH EUROPEAN MONTH OF PHOTOGRAPHY, trwającego od  19 października do 25 listopada obejrzeć można w ponad 100 miejscach wystawy obejmujące różne gatunki fotografii. Bardzo ciekawą, przekrojową wystawę poświęconą barwie w fotografii przygotowała Camera Work AG i prezentuje ją do 1 grudnia 2012 w CWC (Auguststraße 11-13). Autorami prezentowanych prac są: Anderson & Low, Tina Berning & Michelangelo Di Battista, Thomas Billhardt, Luciano Castelli, Michel Comte, William Eggleston, Nan Goldin, Burkhard von Harder, Thomas Hoepker, Jean-Baptiste Huynh, Russell James, Nadav Kander, Jeff Koons, Neil Leifer, Jean-François Lepage, Chris Levine, Ralph Mecke, Guido Mocafico, Helmut Newton, Herbert Pfennig, Robert Polidori, Bettina Rheims, Frank Rothe, Thomas Ruff, Steve Schapiro, Martin Schoeller, Stephen Shore, Jeanloup Sieff, Edward Steichen, Sam Taylor-Wood, Ellen von Unwerth oraz Albert Watson - lista jest iście imponująca.

Ekspozycja powstała w całości ze zbiorów własnych galerii i duża część z około 100 prac oferowanych do sprzedaży została sprzedana lub zarezerwowana. Obejrzeć można prace zarówno artystów, którzy tworzyli podstawy nowoczesnej fotografii barwnej (Steichen, Sieff, Newton, Eggleston, Shore), w tym także twórców znanych z fotodokumentu (Hoepker), oraz wielu innych tuzów współczesnej fotografii. Wystawa jest znakomicie ułożona - napięcie (wizualne :-) rośnie przy przechodzeniu z pomieszczenia do pomieszczenia. Wizytę w CWC można połączyć z odwiedzeniem nieodległego C/O, w którym prezentowana jest również bardzo interesująca wystawa Joela Sternfelda.There is a reason to go to Berlin right now - the 5TH MONTH OF EUROPEAN PHOTOGRAPHY, going on from October 19th to November 25th, with more than 100 locations showing exhibitions covering different genres of photography. Camera Work AG has prepared a very interesting exhibition devoted to the colour in photography and presents it till December 1st, 2012 in the CWC (Auguststraße 11-13). Among the authors are: Anderson & Low, Tina Berning & Michelangelo Di Battista, Thomas Billhardt, Luciano Castelli, Michel Comte, William Eggleston, Nan Goldin, Burkhard von Harder, Thomas Hoepker, Jean-Baptiste Huynh, Russell James, Nadav Kander, Jeff Koons, Neil Leifer, Jean-François Lepage, Chris Levine, Ralph Meck, Guido Mocafico, Helmut Newton, Herbert Pfennig, Robert Polidori, Bettina Rheims, Frank Rothe, Thomas Ruff, Steve Schapiro, Martin Schoeller, Stephen Shore, Jeanloup Sieff, Edward Steichen, Sam Taylor-Wood, Ellen von Unwerth and Albert Watson - the list is truly impressive.

The exhibition has been assembled entirely from the own collection of the gallery and a large part of about 100 works offered for sale have already been sold or reserved. One can view the works of artists who formed the cornerstones of modern color photography (Steichen, Sieff, Newton, Eggleston, Shore), including well-known artists from the documentary milieu (Hoepker), and many other big names of contemporary photography. The exhibition is very well arranged, so that the intensity (and satisfaction :-) increases when moving from one room to another. A visit to CWC can be well combined with a visit to the nearby C/O, which presents an also very interesting exhibition of Joel Sternfeld.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz