środa, 28 listopada 2012

Berlin: Bettina Rheims - Gender Studies

W galerii Camera Work można obejrzeć jedną z ciekawszych wystaw Miesiąca Fotografii - "Gender Studies" Bettiny Rheims. Przebyła ona długą drogę twórczą i nie szokuje już tak jak dawniej, a jej prace nabrały wyraźnie komercyjnego charakteru. Oferowane są na sprzedaż w cenie 23800 Euro za egzemplarz, co także świadczy o pozycji autorki na kolekcjonerskiej scenie. Warto jednak zauważyć, że seria "Gender Studies" nie ogranicza się do waloru esetetyki i dekoracyjności, lecz również z dużym wyczuciem sygnalizuje problemy związane ze społecznym funkcjonowaniem określenia płci, a także kwestię obszaru wolności jednostki w zakresie własnej płciowości. Spoiwo serii stanowią z jednej strony założenia formalne autorki (tło, oświetlenie), z drugiej - sposób "przyodziania" jej transseksualnych modeli. Wystawa jest pokazywana do 1 grudnia 2012.The Camera Work gallery shows one of the most interesting exhibitions of the Month of Photography - "Gender Studies" by Bettina Rheims. The author has come a long way and is nowadays not quite as shocking as she used to be. Her works have received a clearly recognisable commercial nature and are offered for sale at a price of 23800 Euro per copy. This fact alone stresses the author's position on the collectors' scene. It should be noted, though, that the series "Gender Studies" is by no means limited to the aesthetic and decorative value. It also indicates, with great sensitivity, problems around the social conditions of gender determination as well as the issue of the area of ​​freedom of an individual regarding their own sexuality. The series is linked not only by formal decisions of the author (background, lighting), but also by the way of "dressing" her transsexual models. The exhibition ends on December 1st, 2012.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz