piątek, 9 listopada 2012

Ostatnia relacja z festiwalu / The last report from the festival

Myślę, że wszystkie zobowiązania niniejszym zostają wypełnione - ostatnia porcja zdjęć ze SPOT-u, także autorstwa Pawła Szotta. Obojgu fotografującym pragnę bardzo podziękować za ciekawe zdjęcia. Na łamach Tobisologii ukaże się jeszcze tekst podsumowujący festiwal, po odbyciu wszystkich stosownych rozmów, a więc zapewne nie wcześniej niż w przyszłym tygodniu.


I think all festival commitments are herewith fulfilled - the last portion of images from SPOT, also by Pawel Szott. I would like to thank both photographers for their interesting shots. There will still be a post published on Tobisology, summarising the festival, after having had all relevant conversations, so probably next week.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz