sobota, 15 czerwca 2013

Fotofestiwal 2013 - Jacek Poremba - 13

Muzeum Kinematografii zaprasza do obejrzenia wystawy Jacka Poremby, podsumowującej jego dotychczasową działalność jako portrecisty. Prezentacja zawiera około 70 zdjęć i jest nieco ograniczoną wersją wystawy prezentowanej wcześniej w Warszawie; zmniejszone zostały także niektóre zdjęcia - aby lepiej dopasować się do niezbyt dużych wnętrz Muzeum. Ważnym wydarzeniem było spotkanie z autorem poprowadzone przez Joannę Kinowską - co ciekawe, Jacek okazał się niebywałym gawędziarzem. Materiał wizualny wiele zyskał poprzez jego opowieści, zarówno w postaci historyjek na temat poszczególnych realizacji jak i w kwestii Jacka ogólnej filozofii pracy oraz jej ewolucji w czasie. Wystawa w oryginale prezentuje się bardzo dobrze, jest nieźle wydrukowana i takoż powieszona, mimo niełatwych w aranżacji wnętrz. Z pewnością warto ją odwiedzić.The Cinema Museum in Lodz shows the exhibition "13" by Jacek Poremba, summing up his current activities as a portraitist. The presentation contains about 70 photographs and is a somewhat smaller version of the exhibition presented earlier in Warsaw; some images were also reduced - in order to better adapt to rather small interiors of the Museum. An important event showed to be the meeting with the author, led by Joanna Kinowska - interestingly, Jacek is an extraordinary storyteller. The visual contents gained much through his tales, both in the form of stories about specific sessions and the overall philosophy of Jack's work, as well as its evolution over time. The show looks very good in original, is well printed and so arranged, despite the difficulties presented by the interiors. It is certainly worth the visit.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz