niedziela, 5 sierpnia 2012

Betonowy krąg w górach / Concrete Circle in the Mountains, 2012

Zapewne jakiś cel przyświecał twórcom tej konstrukcji. I zapewne nie był to cel związany z ochroną krajobrazu. Chociaż głaz na pierwszym planie wydaje się naturalny...


The creators of this construction must have had an aim. This aim was probably in no way connected with the conservation of landscape. However, at least the stone in the foreground seems natural.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz