sobota, 7 września 2013

Hochschule Hannover - 3 x Amerika

Hanowerska szkoła wyższa od ponad 12 lat prowadzi kierunek fotograficzny w postaci (obecnie) czteroletnich studiów licencjackich w zakresie fotoreportażu (niem. Fotojournalismus) - czyli o profilu dziennikarskim, na Wydziale III (media, informacja, design). Stała się największą szkołą i jednocześnie najważniejszym ośrodkiem dydaktycznym w tym obszarze fotografii w Europie. Co dwa lata organizuje z wielkim rozmachem festiwal dla młodych reporterów. Dziesięciolecie nauki fotografii szkoła podsumowała bardzo ciekawą wystawą "Den Menschen den Menschen erklären" w roku 2011. Na festiwalu Interphoto pokazane zostały trzy zestawy poświęcone współczesnej Ameryce. W kolejności zdjęć: "Last Exit Detroit" Christana Burkerta, portretujący obecne Detroit - podupadłą stolicę amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego, czarno-biały cykl Henninga Bode pokazujący życie w jednym z najuboższych obszarów USA - delcie Mississipi - oraz seria "Witamy w Williston" Kristofera Finna, której tematem są ludzie podążający do Północnej Dakoty w ślad za nowym boomem naftowym. Całość jest przekonująca i sugestywna - w największym skrócie mamy do czynienia z fotoreportażem we wcieleniu nawiązującym do najlepszych klasycznych wzorców.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz