poniedziałek, 8 października 2012

Jak powstają zawodowi kierowcy / How professional drivers are made

Poprzedni wpis wzbudził całkiem nie-fotograficzne zainteresowanie. Niestety nie zrobiłem w tej klasie zbyt wielu zdjęć, choć byłem pod wrażeniem eksponatów (przekroje silnika dwusuwowego, czterosuwowego, Diesla, układ kierowniczy, układ hamulcowy, pomoce do nauki, tablice), których większość pamiętam ze swoich lat szkolnych ponad 30 lat temu. Taka podróż sentymentalna.

A teraz wracam do oprawiania... :-)

Previous post raised quite a non-photographic interest. Unfortunately, I did not take too many pictures in that classroom, but I was impressed with the exhibits (cross-sections of two-stroke engine, four-stroke engine, Diesel engine, steering, brake system, other learning aids, tables), most of which I remember from my school years more than 30 years ago. A sentimental journey, so to speak.


And now back to mounting... :-)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz