poniedziałek, 24 lutego 2014

Miejsca zapomniane, Wrocław, 25.02.2014

„Miejsca zapomniane” to całkiem zwyczajnie i po prostu miejsca, o których ktoś zapomniał. Stwierdzenie to jest niemal tautologią , ale zawiera dwa kluczowe dla cyklu elementy - „miejsca” i „ktoś” - mamy w nim bowiem do czynienia z miejscami i sytuacjami, które zostały świadomie powołane do istnienia. Ich twórcami lub inicjatorami byli ludzie, którzy kształtując je najprawdopodobniej realizowali jakieś swoje potrzeby. Miejsca owe miały więc sens wynikający przede wszystkim z ich roli służebnej, z pełnienia określonych funkcji we współistnieniu ze swoimi gospodarzami - osobami pojedynczymi lub społecznościami.
 

Poszczególne kadry przedstawiają takie miejsca długo po ustaniu wspomnianej współegzystencji. Nie wiemy, co się stało z ludźmi, którzy ongiś byli ich włodarzami. Zapewne można by przynajmniej w części odczytać ich historie ze śladów, które po nich pozostały, ale nie to wydaje się najważniejsze. Miejsca zapomniane zachowały część tej energii, która towarzyszyła im w czasach gdy były wykorzystywane. Warto zatrzymać się przy nich i poświęcić im odrobinę swojej uwagi.

Wernisaż wystawy: godz. 18.00, 25.02.2014 r.
Galeria ZPAF "Za Szafą", Wrocław, ul. Św. Marcina 4Brak komentarzy:

Prześlij komentarz