piątek, 8 marca 2013

C/O - Bye Bye Mitte

To już koniec, przynajmniej w dotychczasowej lokalizacji. C/O opuszcza budynek cesarskiego urzędu przewozu poczty, i to w trybie przyspieszonym. Ostatnim autorem, prezentowanym w tym niezwykłym i klimatycznym miejscu, był Christer Strömholm. Gdy piszę te słowa, ostatni widzowie pewnie opuszczają budynek. Jutro pożegnalne party, a potem adaptacja pomieszczeń Amerika Haus, do którego C/O ma się wyprowadzić. Na pewno zniknięcie tej instytucji z dzielnicy Mitte będzie oznaczało także mniejszy ruch dla wielu małych prywatnych galerii, które działają na pobliskich ulicach. C/O, ze swoimi dużymi projektami ekspozycyjnymi, stanowiło spory magnes dla zwiedzających. Nowa lokalizacja też nie jest bez sensu - w City West, w pobliżu siedziby Helmut Newton Stiftung i Museum für Fotografie. Wypada trzymać kciuki za powodzenie w nowym miejscu, o którego otwarciu Tobisologia na pewno będzie informować z wyprzedzeniem.

W najbliższym czasie ukaże się obszerna relacja z tej ostatniej wystawy, która była planowana do 17 marca, na pewno w więcej niż jednej części. Zgromadziło się też bardzo dużo innego materiału, ale proszę o cierpliwość - bieżące, drakońskie wręcz ograniczenia czasowe nie pozwalają mi na pisanie bloga w zwykłym tempie. Sytuacja powinna wrócić do normy późną wiosną.


This is the end, at least in the current location. C/O leaves the building of the imperial office of post, earlier than planned. The last author presented in this unique location was Christer Strömholm. As I am writing these words, the last audience probably just leave the building. Farewell party is tomorrow, and then work should start in the Amerika Haus, where C/O will move to. Certainly, the disappearance of this institution from the Mitte district will also mean less traffic for many small private galleries on the nearby streets. C/O, with its large exhibition projects, was undoubtedly a big magnet for visitors. The new location is not without a sense, either - in City West, close to the Helmut Newton Foundation and Museum for Photography. We should keep our fingers crossed for the success of the new place, the opening of which will surely be announced in advance, also on this blog.

In the near future Tobisology will feature a comprehensive report from the last show, which was to last until March 17 originally, certainly in more than one part. A
lot of other stuff has gathered as well, but please be patient - my current, draconian time constraints do not allow me to write on the blog in usual pace. The situation should be back to normal in late spring.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz