poniedziałek, 11 marca 2013

Christer Strömholm - Retrospective (1)

Pierwsza część dokumentacji wystawy Christera Strömholma - jednej z najlepiej rozpoznawalnych postaci szwedzkiej fotografii. Na parterze C/O znalazły się czarno-białe fotografie pogrupowane w cykle "Classics 1949-1965", "Paris, Spain, USA ok. 1949-1980" oraz "Hiroshima-Tokyo 1961-1963". Poniższe zdjęcia zachowują tę kolejność, a nieco więcej a autorze napiszę w kolejnym poście.


This is the first part of the documentation of the exhibition by Christer Strömholm - one of the most recognisable characters of Swedish photography. On the ground floor of the C/O there were black-and-white photographs shown, grouped in the series "Classics 1949-1965", "Paris, Spain, USA  about 1949-1980" and "Hiroshima-Tokyo 1961-1963". The pictures above keep that order, and a bit more about the author will be writen in the next post.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz