sobota, 27 kwietnia 2013

Św. Antoni, trochę elektryczny / Saint Anthony, a bit of electrical style

Zastanawiam się, czy figurki świętych powstają w pobliżu linii elektrycznych czy raczej linie elektryczne są prowadzone obok świętych figurek...


I wonder whether figures of saints are set up close to power lines, or rather power lines are installed next to holy figures ...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz