wtorek, 16 kwietnia 2013

Matka Boska klasyczna / Holy Mary, classical style

Być może ktoś pamięta z wystaw lub z Sieci - w każdym razie nieprzypadkowo przypominam dzisiaj zdjęcie z roku 2009... :-)


Perhaps someone remembers, either from expositions or from the web - anyway I remind about this photograph not without a reason... :-)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz